Millaisia työntekijöitä yritykset tänäpäivänä hakevat?

              Millaisia asioita työpaikoilla tällä hetkella arvostetaan ja arvotetaan? Onko muodollinen pätevyys tärkeintä vai kiilaako työkokemus tai persoonallisuus ohi? Nykyisin työantajat arvottavat työntekijöitä/-hakijoita useimmiten heidän tarjoaman ”kokonaispaketin” perusteella. Kansainvälistyminen, digitalisoituminen ja jatkuvasti kiristyvä kilpailu tuo tähän ”kokonaispakettiin” jatkuvasti uusia odotuksia, vaateita ja laaja-alaisuutta. Hieman yleistäen voisi todeta, että ammatista riippumatta työntekijältä edellytetään…

Alkaako nykyinen urapolku tuntua jo nähdyltä, pohditko työpaikan vaihtoa?

                      On täysin normaalia aika ajoin tarkastella tuntemuksiaan nykyistä työtä, uraa, työyhteisöä ja kaikkea työelämään olennaisesti kuuluvaa kohtaan. Tämä tuntemus rakentuu tyypillisesti useista muuttujista, jossa vaikuttajina voi olla yhtä hyvin henkilöön itseensä liittyviä kuin työympäristön sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä. Mikäli tuntemukset suuntaan tai toiseen ovat…

Tuntuuko työnhakusi etenevän etanan vauhtia? Lisää vauhtia urapolulle saat tekemällä itsesi löydetyksi!

                  Suomessakin toimii lukuisia suorahakuyrityksiä, joissa suorahakukonsultit ja heitä tukevat Researcherit tekevät tälläkin hetkellä aktiivisesti töitä etsiessään osaajia toimeksiantajayrityksiinsä. Suorahakuhan on johdon rekrytoinnin väline? Oli, ei enää. Nykyään osaajia haetaan suorahaun keinoin asiantuntijasta johtoon ja siltä väliltä. Välillä osaajan löytyminen on äärimmäisen haastavaa, jopa suorahaun avulla. Juuri…